Image by Agence Olloweb
Image by JESHOOTS
14-white-grunge-brush-stroke-13.png

תכנית המצטיינים של ר"ג

ב ר ק ת

הרמז
עומר בן ארי

כיתות ג'

בתוכנית אנחנו נותנים לתלמידים הזדמנות להיכנס לנעליים של חוקרים ובלשים, ולפתור תעלומות מסקרנות הנוגעות לתחומי העניין שלהם ונוגעות בעולמם. במהלך המפגשים הם  מנתחים 'זירות פשע', פותחים עמדת מז"פ, מעלים השערות, לומדים כיצד מנוהלת חקירה מקצועית, בודקים ממצאים כגון טביעות אצבע, מגלים כיצד מפענחים מניעים, ואיך פוסלים או מאששים חשדות. התלמידים יעלו השערות, יפריכו תאוריות ויבינו את הנדרש על מנת לבסס תיק ראייתי. כל זאת, באמצעות חקירה אותה מנהלים התלמידים עצמם על בסיס מידע הנחשף במסגרת השיעורים.

Image by Marek Szturc
Image by Bernard Hermant

מבטן האדמה ועד הירח
מיטל עובדיה

כיתות ד'

משחק תפקידים המתרחש בעולמם העשיר של ספריו של ז'ול ורן!

הצטרפו אלינו למסע בעקבות ספריו של ז'ול ורן - סביב לעולם ב80 יום, 20,000 מיל מתחת לפני המים, המסע אל הירח, המסע אל בטן האדמה, אי התעלומות ועוד

הקורס משמש כאמצעי לפיתוח יכולות חשיבה [עם דגש על חשיבה תהליכית], הומור, שיתוף פעולה, יצירתיות, חשיבה מתמטית, שימוש במשאבים, מוסר, יכולות ורבליות ועוד. הפעילות מועברת בעזרת אתר ROLL 20 , לוחות קרב, קלפי כוחות, מצגות ועזרים.

Image by Gérôme Bruneau
Image by Justin Campbell

תכנית המצטיינים לכיתות ד' תפעל בימי ב'

לוח מפגשים שנתי

לוז רג ב - הורים.PNG

תכנית המצטיינים לכיתות ג' תפעל בימי ג'

לוח מפגשים שנתי

לוז רג ב - הורים.PNG