top of page

ערב קהילה סחל"ב

תשפ"ב

מרכז למחוננים ומצטיינים

קהילה יקרה

ערב קהילה סחל"ב התקיים ב- 4.4.22

במהלך הערב זכו המשתתפים לקבל הצצה לאופי הלמידה והעשייה במרכז,  לצפות בתערוכות ומופעים של התלמידים, לשמוע הרצאות מעניינות מפי ההורים שהתנדבו, ולאכול ממגוון המטעמים בבתי הקפה השונים. השנה החליטו תלמידי ח' על קונספט גיאוגרפי. בתי קפה נבנו ועוצבו לפי ארצות נבחרות, ובהם חיכו למשתתפים מטעמים תואמי מקור.

גלריה

bottom of page