top of page

פרויקטים ותוצרים

דצמבר 2023 תשפ"ד

ה-אגמוגרף

אגודת חוקרי החומר

מאת מיקי אמסטרדם

למדנו בשבועיים האחרונים על אמנות קינטית, אמנות המשלבת תנועה, בין אם ביצירה מול קהל, ביצירות הזזות בעצמן או בקהל שעליו לזוז כדי לחוות את היצירה במלואה.היצירה בשבועיים אלה היתה הכנת אגמוגרף, בהשראת מי שנחשב אבי האמנות הקינטית בעולם, יעקב אגם.

הנה תמונות מהשיעורים, מכמה שלבים: היצירה, התערוכה הכיתתית ותצוגות אישיות, בהן תלמידים גם מדגימים איך ניתן לראות יצירות מזוויות שונות.

bottom of page