top of page

פרויקטים ותוצרים

יוני 2023 תשפ"ג

מסביב לעולם

מסביב לעולם

מאת אדר זקס

תלמידי כיתות ג הכינו פרוייקטים כיתתיים מגוונים ויצירתיים בקורס 'מסביב לעולם': מאכלים, משחקי קופסה ומודעות סביבתית. נושאים אותם בחרו עליהם חקרו, עבדו בקבצים משותפים בנו וגאים להציג.

bottom of page