top of page
איתן וכפיר.JPG

סחל"ב
פרויקטים ותוצרים
מרכז למחוננים
ומצטיינים

מסביב לעולם

יוני 2023

תלמידי כיתות ג הכינו פרוייקטים כיתתיים מגוונים ויצירתיים בקורס 'מסביב לעולם': מאכלים, משחקי קופסה ומודעות סביבתית. נושאים אותם בחרו עליהם חקרו, עבדו בקבצים משותפים בנו וגאים להציג.

מאת אדר זקס

קומיקס סחל"ב

ינואר 2023

במסגרת העולם הדיגיטלי, תלמידי כיתה ג' למדו ליצור קומיקס בדיגיטל ואיך עובדים במצגת שיתופית. התלמידים נדרשו לספר סיפור על עצמם ועל סחלב.

מאת רבקי סגל