top of page
איתן וכפיר.JPG

סחל"ב
פרויקטים ותוצרים
מרכז למחוננים
ומצטיינים

קומיקס סחל"ב

ינואר 2023

במסגרת העולם הדיגיטלי, תלמידי כיתה ג' למדו ליצור קומיקס בדיגיטל ואיך עובדים במצגת שיתופית. התלמידים נדרשו לספר סיפור על עצמם ועל סחלב.