top of page

פרויקטים ותוצרים

סחל"ב מרכז למחוננים ומצטיינים

הקוסם מארץ עוץ

ניסוי בכוח הנימיות בעקבות הקשת בענן
ינואר 2023 תשפ"ד
מאת נגה רוזנפרב

ה-אגמוגרף

אגודת חוקרי החומר
דצמבר 2023 תשפ"ד

למדנו בשבועיים האחרונים על אמנות קינטית, אמנות המשלבת תנועה, בין אם ביצירה מול קהל, ביצירות הזזות בעצמן או בקהל שעליו לזוז כדי לחוות את היצירה במלואה.
היצירה בשבועיים אלה היתה הכנת אגמוגרף, בהשראת מי שנחשב אבי האמנות הקינטית בעולם, יעקב אגם.

הנה תמונות מהשיעורים, מכמה שלבים: היצירה, התערוכה הכיתתית ותצוגות אישיות, בהן תלמידים גם מדגימים איך ניתן לראות יצירות מזוויות שונות.

מאת מיקי אמסטרדם