תכנית למחוננים ומצטיינים סחל"ב "ב גבעתיים

מרחב עשיה סחל"ב
מרכז למחוננים ומצטיינים