top of page

תכנית המצטיינים לכיתות ג-ז
סחל"ב

תכנית המצטיינים בסחל"ב כוללת קורסים ממגוון תחומי דעת: אסטרונומיה, עיצוב גרפי, צילום, קולנוע, רפואה ועוד. במהלך הקורסים המשתתפים יעברו התנסויות שונות אשר יאפשרו להם לפתח מיומנויות חקר ועבודת צוות, יזמות, יצירתיות, יכולת חשיבה, הובלה ועוד.    

לוח מפגשים תשפ"ג
2022-2023

תכנית המצטיינים תפעל בימי ד' 

לו"ז

שיעור 1........................ 15:30-16:45

אוכל בכיתה................. 16:45-16:55

הפסקה........................ 16:55-17:15

שיעור 2........................ 17:15-18:30

תכנית כיתות ג'-ד'

תכנית כיתות ה'-ז'