top of page
קישוט

קורסי בחירה ו

מרכז סחל"ב מעביר את אחריות הלמידה אל התלמידים !

האחריות בתעדוף הקורס תחול על התלמיד עצמו, ואנו ממליצים מנסיוננו המקצועי, שהתלמיד יתעדף את הקורסים הנבחרים באמצעות השיקולים הבאים:

 1. השקפה שנתית - התחשבות בתוכן ובמיומנויות הנרכשות לאורך כל השנה.

 2. העמקה – תעדוף קורס שנתי המזמן מעורבות בפרויקט.

 3. פיתוח  - בחירה במסלול בו פיתוח היכולת האישית של התלמיד היא המיטבית ביותר.

אנו מאמינים כי נכון לאפשר את הצגת הקורסים המוצעים, לתעדוף של התלמידים. בבסיס ההחלטה עומדת ההבנה שההעמקה בקורס שהוא מתחום דעת המעורר סקרנות ועניין בתלמיד, תהיה רחבה ועשירה יותר מאשר בקורס קבוע במערכת.

שלוש שנים שבניית המערכת ע"י התלמידים מוכיחה את עצמה. אנו ממשיכים בנוהל בחירת הקורסים זו השנה הרביעית במתכונת מלאה של בחירה! את הבחירה יבצעו התלמידים עד ה- 3.10.23 באתר סחל"ב. 

בחירת קורסים לכיתות ו'

יש לקחת בחשבון כי התעדוף של התלמידים יהווה את הבסיס לשיבוץ בקורסים אך למרכז ישנם שיקולים חינוכיים נוספים ולכן השיבוץ הסופי יאושר על-ידי חוות דעת של הצוות המקצועי.

עמדו עם העכבר על הסרטונים לצפיה או הקליקו עליהם להגדלה

המערכת כוללת 3 שיעורים - בכל שיעור מספר קורסים לבחירה. 
על כל תלמיד לבחור סה"כ 5 קורסים על פי הפירוט הבא:
2 קורסים מהשיעור הראשון - 1 עבור מחצית א', ו-1 עבור מחצית ב'

2 קורסים מהשיעור השני - 1 עבור מחצית א' ו-1 עבור מחצית ב'

1 קורס מהשיעור השלישי - קורס שנתי

שימו לב, קורסים מסוימים ניתנים רק במחצית א' או רק במחצית ב'

שיעור ראשון (יש לבחור 2 קורסים, אחד למחצית א' ואחד למחצית ב')

 • אפשר רמז - אורן גולן (ניתן רק במחצית א')

 • הדפסה בתלת-ממד - יונתן

 • יוצאים מהמערה (פילוסופיה למתחילים) - הילה

 • כשעיצוב, טקסטיל וטכנולוגיה נפגשים - לירן ששון

 • בלי פילטרים - אורן גולן (ניתן רק במחצית ב')

שיעור שני (יש לבחור 2 קורסים, אחד למחצית א' ואחד למחצית ב')

 • אמנות בתנועה - אורן עילם

 • הסדנה - יונתן ודרור

 • מתמטיקה אחרת - תום סיון (ניתן רק במחצית א')

 • רופאים צעירים - מיכל

 • דיבייט - תום סיון (ניתן רק במחצית ב')

שיעור שלישי​ (יש לבחור קורס אחד שנתי)

 • מושבות בחלל - טל ענבר

 • עולים לשידור - יותם זיו

 • אני ועצמי (על הבמה) - לירון

 • מדעי ההתנהגות - מיכל

לבחירת קורסים עד ה-3.10.23

bottom of page