top of page
14-white-grunge-brush-stroke-13.png

קורסי בחירה ז

מרכז סחל"ב מעביר את אחריות הלמידה אל התלמידים !

האחריות בתעדוף הקורס תחול על התלמיד עצמו, ואנו ממליצים מנסיוננו המקצועי, שהתלמיד יתעדף את הקורסים הנבחרים באמצעות השיקולים הבאים:

 1. השקפה שנתית - התחשבות בתוכן ובמיומנויות הנרכשות לאורך כל השנה.

 2. העמקה – תעדוף קורס שנתי המזמן מעורבות בפרויקט.

 3. פיתוח  - בחירה במסלול בו פיתוח היכולת האישית של התלמיד היא המיטבית ביותר.

אנו מאמינים כי נכון לאפשר את הצגת הקורסים המוצעים, לתעדוף של התלמידים. בבסיס ההחלטה עומדת ההבנה שההעמקה בקורס שהוא מתחום דעת המעורר סקרנות ועניין בתלמיד, תהיה רחבה ועשירה יותר מאשר בקורס קבוע במערכת.

שלוש שנים שבניית המערכת ע"י התלמידים מוכיחה את עצמה. אנו ממשיכים בנוהל בחירת הקורסים זו השנה הרביעית במתכונת מלאה של בחירה! את הבחירה יבצעו התלמידים עד ה- 3.10.23 באתר סחל"ב

בחירת קורסים לכיתות ז'

יש לקחת בחשבון כי התעדוף של התלמידים יהווה את הבסיס לשיבוץ בקורסים אך למרכז ישנם שיקולים חינוכיים נוספים ולכן השיבוץ הסופי יאושר על-ידי חוות דעת של הצוות המקצועי.

עמדו עם העכבר על הסרטונים לצפיה או הקליקו עליהם להגדלה

המערכת כוללת 3 שיעורים - בכל שיעור מספר קורסים לבחירה. 
על כל תלמיד לבחור סה"כ 5 קורסים על פי הפירוט הבא:
2 קורסים מהשיעור הראשון - אחד למחצית א' ואחד למחצית ב'. 

2 קורסים מהשיעור השני - אחד למחצית א' ואחד למחצית ב'. 

1 קורס מהשיעור השלישי - קורס שנתי. 

שיעור ראשון (יש לבחור 2 קורסים, אחד למחצית א' ואחד למחצית ב')

 • מכניקס - דרור

 • אמנות בתנועה - אורן עילם

 • רופאים צעירים - מיכל (ניתן רק במחצית א')

 • ויראליים - יותם

 • ניסויי מחשבה - מיכל (ניתן רק במחצית ב')

שיעור שני (יש לבחור 2 קורסים, אחד למחצית א' ואחד למחצית  ב')

 • פיצוח צפנים - אורן גולן

 • עולים לשידור - יותם

 • להבין את המטריקס - הילה

 • רופאים צעירים - מיכל (ניתן רק במחצית א')

 • הולכים לעיבוד - לירון בן ששון  (ניתן רק במחצית ב')

 • כשעיצוב טקסטיל וטכנולוגיה נפגשים - לירן ששון (ניתן רק במחצית ב')

שיעור שלישי​ (יש לבחור קורס אחד שנתי)

 • סדנה בוגרת - יונתן ודרור

 • מבארטר ועד ביטקוין - אורן גולן

 • כשעיצוב טקסטיל וטכנולוגיה נפגשים - לירן ששון

 • מועדון דיבייט - תום

 • להציץ בתיקים של אחרים - הילה

לבחירת קורסים - עד ה-3.10.23

bottom of page