top of page

פרויקטים ותוצרים

נובמבר 2022 תשפ"ג

על מרכז מסה

מסע בין כוכבים

מאת מיכל מדבד

היום בשיעור בנינו דגם באמצעותו התלמידים מצאו נקודות שיווי משקל מיוחדות ויצירתיות על גופם וחפצים שונים בסביבה. נושא זה נלמד כחלק מהשיעור העוסק במרכז המסה בחלל, כוח התמדה ומשיכה וכיצד כל אלה קשורים לסיבוב כדור הארץ ושאר כוכבי לכת סביב השמש

bottom of page