top of page
קורס כתיבה סחלב.jpg

קורס כתיבה

סחל"ב מרכז למחוננים ומצטיינים

על מדף הספרים בחדרו של עזי לוי, מנהל מרכז המחוננים והמצטיינים סחל"ב בגבעתיים, מונחים 12 ספרים שכתבו התלמידים בקורס כתיבה יוצרת בהנחייתה של ד"ר נגה רוזנפרב.

 

במהלך הקורס התלמידים מפתחים את כישורי הקריאה והכתיבה, נחשפים לסוגות ספרותיות, מכירים טכניקות כתיבה שונות, לומדים לשתף פעולה וכותבים יחד ספר משותף שמודפס ונמכר בדוכן ספרים בשבוע הספר.

ספרים קודמים

bottom of page