top of page

פרויקטים ותוצרים

ינואר 2023 תשפ"ג

קומיקס סחל"ב

העולם הדיגיטלי

מאת רבקי סגל

במסגרת העולם הדיגיטלי, תלמידי כיתה ג' למדו ליצור קומיקס בדיגיטל ואיך עובדים במצגת שיתופית. התלמידים נדרשו לספר סיפור על עצמם ועל סחלב.

bottom of page