top of page

פרויקטים ותוצרים

פברואר 2024 תשפ"ד

רובוט מצייר

אגודת חוקרי החומר

מאת מיקי אמסטרדם

בשיעור למדנו על אמנים היוצרים מכונות ציור שונות, על העברת השליטה למכונה, ודנו גם בשאלה: "מי באמת האמן?"

תלמידים בנו והפעילו רובוטים מציירים משלהם ובסיום חגגו ביצירה גדולה כיתתית 🤖🖌️

bottom of page