top of page
14-white-grunge-brush-stroke-13.png

קורסי בחירה ז

מרכז סחל"ב מעביר את אחריות הלמידה אל התלמידים !

האחריות בתעדוף הקורס תחול על התלמיד עצמו, ואנו ממליצים מנסיוננו המקצועי, שהתלמיד יתעדף את הקורסים הנבחרים באמצעות השיקולים הבאים:

 1. השקפה שנתית - התחשבות בתוכן ובמיומנויות הנרכשות לאורך כל השנה.

 2. העמקה – תעדוף קורס שנתי המזמן מעורבות בפרויקט.

 3. פיתוח  - בחירה במסלול בו פיתוח היכולת האישית של התלמיד היא המיטבית ביותר.

אנו מאמינים כי נכון לאפשר את הצגת הקורסים המוצעים, לתעדוף של התלמידים. בבסיס ההחלטה עומדת ההבנה שההעמקה בקורס שהוא מתחום דעת המעורר סקרנות ועניין בתלמיד, תהיה רחבה ועשירה יותר מאשר בקורס קבוע במערכת.

שלוש שנים שבניית המערכת ע"י התלמידים מוכיחה את עצמה. אנו ממשיכים בנוהל בחירת הקורסים זו השנה הרביעית במתכונת מלאה של בחירה! את הבחירה יבצעו התלמידים עד ה- 9.9.22, באתר סחל"ב

בחירת קורסים לכיתות ז'

יש לקחת בחשבון כי התעדוף של התלמידים יהווה את הבסיס לשיבוץ בקורסים אך למרכז ישנם שיקולים חינוכיים נוספים ולכן השיבוץ הסופי יאושר על-ידי חוות דעת של הצוות המקצועי.

סרטונים

עמדו עם העכבר על הסרטונים לצפיה או הקליקו עליהם להגדלה

המערכת כוללת 3 שיעורים - בכל שיעור 4 קורסים לבחירה. 
על כל תלמיד לבחור סה"כ 5 קורסים על פי הפירוט הבא:
2 קורסים מהשיעור הראשון - אחד לסמסטר א' ואחד לסמסטר ב'. 

2 קורסים מהשיעור השני - אחד לסמסטר א' ואחד לסמסטר ב'. 

1 קורס מהשיעור השלישי - קורס שנתי. 

שיעור ראשון (יש לבחור 2 קורסים, אחד לסמסטר א' ואחד לסמסטר ב')

 • מכניקס - דרור

 • עיצוב טכנולוגי -אורן

 • רפואה - מיכל

 • עריכת וידאו - יותם

שיעור שני (יש לבחור 2 קורסים, אחד לסמסטר א' ואחד לסמסטר  ב')

 • רפואה - מיכל

 • פיצוח צפנים - אורן גולן

 • להבין את המטריקס - הילה

 • עולים לשידור - יותם

שיעור שלישי​ (יש לבחור 1 קורס שנתי)

 • חוויה פיננסית - אורן גולן

 • מועדון דיבייט - תום

 • פסיכולוגיה חברתית - מיכל

 • אני אתה ואת - אושרי

 • הסדנה - יותם ודרור

לבחירת קורסים - עד ה-9.9.22

bottom of page