top of page
הרשמה מרכז סחל"ב למחוננים ומצטיינים

הרשמה

תכניות סחל"ב

שנת הלימודים תשפ"ה  2024-2025 

  התוכניות שלנו  

יום ג'
8:30-14:00
אוק' 2024 - יוני 2025

יום ב'
8:30-14:00
אוק' 2024 - יוני 2025

יום ד'
15:30-18:30
אוק' 2024 - יוני 2025

קהילת סחל"ב היקרה

תכנית סחל"ב מתוכננת לפעול כסדרה בשנת הלימודים תשפ"ד, עם תכניות מעשירות ומשמעותיות במגוון תחומי הוראה מובילים. מידע על לוחות הזמנים, הקורסים וצוות המורים תוכלו למצוא באתר.

שכר לימוד

שכר הלימוד בתכנית הינו 1660 ₪ לכל השנה + 100 ₪ לסיורים.

את התשלום הכולל על סך 1760 ₪ יש להסדיר באופנים הבאים:

1. בסליקת כרטיס אשראי באתר בתום הרישום (אפשרות מועדפת).

2. במזכירות המרכז - במזומן או בהמחאות בלבד (אין סליקה במזכירות).

הרישום ייקלט בכפוף להסדר התשלום.

הורים המבקשים לקבל מלגה מתבקשים להשלים את הרישום, ולבצע תשלום במזכירות בכפוף לשליחת שלושה תלושי שכר אחרונים או אישורים מהמוסד לביטוח לאומי, וכתיבת מכתב המפרט את הבקשה למלגה.

במקרה של הפסקת הלימודים עד השיעור ה- 10 בסמסטר א', יגבו דמי רישום בסך 100 ש"ח ותשלום יחסי על התקופה. 

הפסקת לימודים לאחר השיעור ה- 10 בסמסטר א' לא תזכה בהחזר שכר הלימוד.

הרשמה סחל"ב מרכז למחוננים ומצטיינים
הרשמה לשנת הלימודים סחל"ב

הרשמה ותשלום

טופס ההרשמה הינו לכל התכניות ומותנה בתשלום בסופו

לאחר סיום הפרטים ושליחת הטופס, יופיע מסך המעביר לתשלום מאובטח: לינק אחד לתשלום עבור רישום בודד,

ולינק נוסף לתשלום עבור אחים (ראו תמונה)

לנוחיותכם ניתן למלא את הטופס כאן באתר
או לפתיחה בדף נפרד לחצו כאן

bottom of page