top of page

פרויקטים ותוצרים

מרץ 2022 תשפ"ג

רגע לפני שזורקים לפח

פרויקט גופי תאורה

מאת אורן עילם

רגע לפני שהאריזות נזרקו לפח, הילדים התבקשו להביאן לשיעור. פתחנו את האריזות והפכנו אותם לגופי תאורה עם led. הילדים בנו מפסקים שסוגרים מעגל בעזרת אינטראקציה כמו פתיחה, סגירה, סיבוב או מעיכה.

bottom of page